Komunikační workshop

symbol - komunikaceUžitečné rozhovory

Čas konání workshopu: 14:00 – 16:00 hod.

cena: 140,- Kč

Počet účastníků: 14

Anotace aktivity

„A přestože stále lidé horlivě mluví o hodnotě dialogu, v tom nejhorším případě se jeví jako maskované úsilí přesvědčit toho druhého o pravdivosti vašeho stanoviska“. A. de Mello

kuba-labV užitečných rozhovorech vytváříme prostor naslouchání, bezpečí, porozumění,… aby tento rozhovor mohl být pro druhého člověka užitečný.

Hledáte inspiraci v tom:

  • Jak zlepšit své komunikační dovednosti v rozhovoru?
  • Jak prohlubovat a rozvíjet každodenní rozhovory ve svém životě?
  • Rádi byste uměli vést rozhovory, které pro druhé lidi budou užitečné?

Pak je tento workshop pro vás.

UR

Co můžete očekávat:

  • Mini-inspiraci (myšlenka a nácvik) k tématu naslouchání a bezpečí v rozhovorech.
  • Vyzkoušení si být veden nebo vést rozhovor ve dvojici.
  • Reflexe vedení rozhovorů.

 

Lektor Jan Nehyba

Jan Nehyba

Je odborným asistentem na Katedře pedagogiky na PdF MU. Zabývá se tématy jako reflektivní praxe, reflexe, skupinová reflexe a self-study u učitelů a dále rolí metafor ve vzdělávacím procesu. Zajímá se o aplikaci kognitivní vědy do procesu vzdělávání, předně konceptu vtělené kognice. Externě spolupracuje s laboratoří pro experimentální humanitní vědy – HUME lab. Disertační práci zaměřoval na téma zkušenostně reflektivního učení, které i prakticky lektoroval v rámci Akademického centra osobnostního rozvoje. Spolu editor knihy Becoming a teacher: The dance between tacit and explicit knowledge.

Lektor Jakub Lanc

jakub_lanc-223x300Jakub nejprve vystudoval informatiku a psychologii. V rámci projektu Užitečné rozhovory s Janem Nehybou již pár let organizují workshopy s představiteli inovativních terapeutických směrů (zatím třeba Koherenční Terapie, Internal Family Systems, Clean Language a další) a snaží se tak přinášet čerstvé podněty do českých psychoterapeutických vod. Výzkumně se Jakub věnuje tematice vtělených metafor v rámci psychoterapie a snaží se osvojovat si různé metody vedení fenomenologického a mikrofenomenologického kvalitativního výzkumného rozhovoru.